Pietrucha - Pietrucha International

„Serce dla Łodzi” – gala za miesiąc

10-09-2015

Znamy już termin kolejnej gali "Serce dla Łodzi", która w tym roku odbędzie się 21 września w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi. Firma PIETRUCHA jest partnerem głównym tego przedsięwzięcia, a jej prezes, Jerzy Pietrucha, jednym z fundatorów stypendiów dla młodzieży, przyznawanych przez Fundację PARTNERSTWO DLA ŁODZI. 
Fundacja została założona w 2012 roku z inicjatywy posła na sejm RP, Johna Abrahama Godsona, który zainicjował w 2011 roku dialog pomiędzy władzami miasta, przedstawicielami mediów, biznesu, szkolnictwa wyższego i organizacji pozarządowych, aby zjednoczyć siły w przeciwdziałaniu biedzie i wykluczeniu społecznemu, coraz bardziej dotykającymi wielu mieszkańców miasta.

Fundacja stawia przed sobą ambitne cele, zawarte w statucie, takie jak m.in.: promowanie rozwoju miasta, zapobieganie wykluczeniu społecznemu w Łodzi i regionie, promowanie postaw i działań sprzyjających reintegracji społecznej oraz postawy społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również promowanie postaw aktywnego zaangażowania obywateli oraz instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie spraw i problemów społecznych.

Serce dla Łodzi statuetka

Dodanie mapy google do strony - Pietrucha

Formularz kontaktowy - Pietrucha

Wybierz temat *