Pietrucha - Pietrucha International

Jerzy Pietrucha, CEO PIETRUCHA International odebrał wczoraj BENYOWSKY PRAEMIUM – nagrodę za wkład w budowę polsko-afrykańskich relacji gospodarczych opartych o partnerstwo i współpracę. Okazją do tej uroczystości jest trwający właśnie w Łodzi Kongres POLANDAFRIKA ‘2015, organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą – Łódź. Nagroda jest uhonorowaniem dotychczasowej aktywności firmy na rynkach afrykańskich (piszemy o tym bardziej szczegółowo na stronach internetowych Grupy PIETRUCHA) oraz promocji tej destynacji wśród polskich przedsiębiorców.
Wybór Maurycego Beniowskiego na patrona nagrody jest interesujący o tyle, że sam bohater to postać niejednoznaczna. Polak, poddany cesarza Austrii i urodzony na obecnym pograniczu słowacko-węgierskim, jak pisze o nim Wikipedia, żołnierz, awanturnik, kosmopolita, autor głośnych pamiętników, w których jednak podaje wiele informacji niezgodnych z ustalonymi później faktami z jego życia. Uczestnik konfederacji barskiej, w wyniku czego został zesłany na Kamczatkę. Uciekł stamtąd wraz z grupą innych zesłańców na statku, by po wielu awanturniczych przygodach dotrzeć na Madagaskar, gdzie przez czas jakiś był gubernatorem z ramienia królewskiego rządu Francji. Zrezygnował z tej funkcji na rzecz kolejnej eskapady – tym razem do Ameryki – by za czas jakiś znów powrócić na Madagaskar i zostać wybranym jego królem. Tam też dokonał swego żywota.

200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
1Z0-060
400-051
300-075
MB2-704
100-101
9L0-012
642-999
300-115
MB5-705
70-461
1V0-601
300-206
352-001
70-461
1V0-601
300-206
352-001
70-486
300-135
NS0-157
PR000041
300-101
70-346
CCA-500
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
1Z0-803
9L0-012
70-480
200-310
EX300
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070
210-260
300-075
300-101
NSE4
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
300-115
100-101
ADM-201
N10-006
ICBB
NSE7
70-483
70-463
400-051
70-410
70-488
700-501
300-135
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070
210-260
300-075
300-101
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201

Jak by nie oceniać tej postaci faktem jest, że został on bohaterem twórczości Juliusza Słowackiego i Wacława Sieroszewskiego, kilka ulic jego imienia znajduje się zarówno na polskim Wybrzeżu, jak i w stolicy Madagaskaru (jest tam zresztą nawet jego pomnik), a W. Ellis w pracy „Trzy podróże na Madagaskar” pisał o nim: „Poglądy Beniowskiego wyprzedzały epokę, a obejście się jego z Malgaszami było światlejsze i sprawiedliwsze niż obejście innych Europejczyków, którzy przybywali na tę wyspę”